Вимірювання впливу підтримки pro bono
після завершення співпраці
Ми дуже хочемо розуміти ефективність вашої підтримки pro bono. Для цього ми вимірюємо різні метрики до та після реалізації проекту.
На етапі завершення роботи над проектом pro bono або отримання послуги pro bono ми оцінюємо вихідні дані* співпраці та робимо передбачення щодо впливу** (коротко та довгострокового)
*Вихідні дані - pro bono сервіси надані (розроблена комунікаційна стратегія, переглянутий бюджет, надана юридична консультація)
**Вплив - покращення або збільшення впливу організації та сталі зміни пов'язані з цим.

Мене звати
Назва організації
В організації/проекті моя посада
Контактний e-mail
Cкільки годин pro bono консультант інвестував для реалізації проекту?
Який % завершення проекту або наскільки % була надана експертиза відносно ваших початкових планів?
Чи вчасно був завершений проект? Якщо ні, то, коли ви завершили проект?
Наскільки ви задоволені отриманою підтримкою pro bono? (0- не задоволений взагалі, 10 - дуже задоволений)
Яка вірогідність, що ви порекомендуєте досвід отримання підтримки pro bono своїм знайомим/колегам? ( 0 - в жодному випадку не буду рекомендувати, 10 - обовязково порекомендую)
Короткостроковий вплив - покращення в соціальних (підвищення ефективності діяльності організації або здатність обслуговувати (досягати) більше бенефіціарів) та фінансових показниках (збільшення доходів або зменшення експлуатаційних витрат).
Ми очікуємо,що це вплив, який організація може спостерігати/виміряти практично одразу після отримання підтримки pro bono.
Чи передбачає отриманий результат в рамках pro bono програми покращення фінансових показників?
Якщо так, то яким чином?
Яке збільшення доходів ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте збільшення доходів?
Яке зменшення витрат ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте зменшення витрат?
Чи передбачає отриманий результат в рамках pro bono програми покращення соціальних показників?
Якщо так, то яким чином?
Яке підвищення ефективності діяльності організації ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте підвищення ефективності діяльності організації?
Яке збільшення охоплення аудиторії ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте збільшення охоплення аудиторії?
Довгостроковий вплив - Сталі зміни для бенефіціарів - вклад в Цілі Сталого Розвитку*.
*Цілі Сталого Розвитку - ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку.
ЦСР ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань.

Довгостроковий вплив,який ми вимірюємо базується на внеску в одну з визначених сфер (безпосередньо або опосередковано).
Уважно передивіться цей документ, прочитайте про всі сфери, пояснення та індикатори до кожної з них.
Оберіть сферу/и, ан яку ви здійснюєте довгостроковий вплив завдяки підтримці pro bono.
Якщо, на вашу думку, ми не врахували якусь зі сфер, вкажіть яку?
Будь ласка, опишіть, на які індикатори в рамках цих сфер ви впливаєте?
Яким чином ви вплинете на ці індикатори (покращення/збільшення)? Будь ласка, за можливості вкажіть максимально вимірювані результати