Поєднуємо експертність бізнесу
з потребами громадського сектору
Для цього ми налагоджуємо
взаємовигідні партнерства між:
КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ
Компанії та незалежні професіонали демонструють
свою експертність та цінності суспільству та впливають на вирішення соціально важливих проблем.
ГРОМАДСЬКИМ СЕКТОРОМ
Представники некомерційних ініціатив безкоштовно отримують доступ до професійних знань, інструментів
та досвіду бізнесу для ефективної роботи.
(лат. pro bono publico — для спільного блага) — це безоплатна професійна та експертна допомога, яка здійснюється для суспільного блага. Вперше ідея виникла в Америці наприкінці XIX століття, коли юристи почали консультувати малозабезпечене населення. В Європі така практика набула популярності у XIII—XIV ст. і фінансувалась державою. Згодом надавати свої послуги безкоштовно стали і перекладачі, піарники, бухгалтери та інші спеціалісти.
Концепція pro bono
Культуру такої допомоги варто розвивати, тому що саме громадський сектор вирішує ті питання, що не належать до компетенції бізнесу чи влади, але надзвичайно сильно впливають на життя кожного.
Організатори
Програма професійного наставництва для тих, хто хоче стати краще.
Центр підтримки соціальних інновацій.