Вимірювання pro bono впливу підтримки
після завершення співпраці
Опитування для представників організацій/проектів/ініціатив, що отримують підтримку pro bono
Мене звати
Назва організації
проекту, ініціативи
В організації/проекті моя посада
Контактний e-mail
Cкільки годин pro bono консультант інвестував для реалізації проекту?
Який % завершення проекту або наскільки % була надана експертиза відносно ваших початкових планів?
Чи вчасно був завершений проект? Якщо ні, то, коли ви завершили проект?
Наскільки ви задоволені отриманою підтримкою pro bono? (0- не задоволений взагалі, 10 - дуже задоволений)
Короткостроковий вплив - покращення в соціальних (підвищення ефективності діяльності організації або здатність обслуговувати (досягати) більше бенефіціарів) та фінансових показниках (збільшення доходів або зменшення експлуатаційних витрат).
Ми очікуємо,що це вплив, який організація може спостерігати/виміряти практично одразу після отримання підтримки pro bono.
Чи передбачає отриманий результат в рамках pro bono програми покращення фінансових показників?
Якщо так, то яким чином?
Яке збільшення доходів ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте збільшення доходів?
Наприклад: розробивши маркетингову стратегію, розуміємо, яким чином залучити нових доноріві маємо чіткий план для цього
Яке зменшення витрат ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте зменшення витрат?
Наприклад: внаслідок юридичнох консультації, зрозуміли, що маємо неефективну статтю витрат в бюджеті і скоротили її
Чи передбачає отриманий результат в рамках pro bono програми покращення соціальних показників?
Якщо так, то яким чином?
Яке підвищення ефективності діяльності організації ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте підвищення ефективності діяльності організації?
Наприклад: на основі розробленого опитувальника про мотивацію волонтерів, розробити нову систему роботи з волонтерами та зменшити їх кількість або збільшити
Яке збільшення охоплення аудиторії ви очікуєте, як наслідок отриманої pro bono підтримки (будь ласка, вкажіть у вимірюваних показниках)?
Будь ласка, обгрунтуйте, за рахунок чого конкретно ви очікуєте збільшення охоплення аудиторії?
Наприклад: на основі розробленого комунікаційного плану визначили нову маркетинг персону
Довгостроковий вплив - Сталі зміни для бенефіціарів - вклад в Цілі Сталого Розвитку*.
*Цілі Сталого Розвитку - ключові напрямки розвитку країн, що були ухвалені на Саміті ООН зі сталого розвитку.
ЦСР ухвалені на період від 2015 до 2030 року і нараховують 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань.

Довгостроковий вплив,який ми вимірюємо базується на внеску в одну з визначених сфер (безпосередньо або опосередковано).
Уважно передивіться цей документ, прочитайте про всі сфери, пояснення та індикатори до кожної з них.
Оберіть сферу/и, ан яку ви здійснюєте довгостроковий вплив завдяки підтримці pro bono.
Якщо, на вашу думку, ми не врахували якусь зі сфер, вкажіть яку?
Будь ласка, опишіть, на які індикатори в рамках цих сфер ви впливаєте?
Яким чином ви вплинете на ці індикатори (покращення/збільшення)? Будь ласка, за можливості вкажіть максимально вимірювані результати